Afscheid bestuursleden tijdens Algemene ledenvergadering.

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn aan de aftredende bestuursleden Fred Schoenman, Annet Schumacher- van Santen en Magda Roesink de zilveren KNHS spelt uitgereikt. 

 

 

Ook vervroegd aftredend bestuurslid Kitty Gielink werd in de bloemetjes gezet.

 

Na jaren van notuleren voor de Algemene ledenvergadering heeft Conny Renskes te kennen gegeven deze werkzaamheden te stoppen, ook zij werd in de bloemetjes gezet.